Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=nnk2l7XTsqU

Partnerstvo so svetovým lídrom s vyše 175 ročnou históriou nám umožňuje prístup:

 • k poznatkom a skúsenostiam z vyše 45.000 inštalácii v približne 60 krajinách sveta,
 • k inovatívnym a ekologickým riešeniam v oblasti vodného hospodárstva podporujúcim cirkulačnú ekonomiku,
 • k servisnej podpore vrátane dodávok originálnych náhradných dielov a online monitoringu.

Našim zákazníkom ponúkame komplexné služby v rozsahu:

Poradenstvo pri výbere vhodného výrobku alebo pri návrhu technológie
 • Meranie vstupných parametrov na mieste inštalácie
 • Kompletizácia zadania
 • Štúdie technickej realizovateľnosti
 • Spracovanie komplexných ponúk
 • Realizačné projektové dokumentácie
Zabezpečenie dodávky tovaru a vykládky na mieste inštalácie
 • Výber vhodného skladovacieho priestoru
 • Plánovanie a riadenie bezpečnej vykládky
Inštalácia a zaškolenie obsluhy
 • Obhliadky miesta inštalácie
 • Spracovanie individuálnych plánov inštalácie
 • Projektové riadenie inštalácie
 • Revízie, kompletizácia dokumentácie
 • Oživenie, skúšky, odovzdanie do trvalej prevádzky
 • Školenie obsluhy
Záručný a pozáručný servis, opravy
 • Dodávky náhradných dielov
 • Plánovanie a riadenie servisu
 • Diagnostika
 • Monitoring